Aýratyn

Maşynlar

OEM galyndy zawody öndüriji, plastmassa sanjym galyplary, elektrik birleşdiriji galyp

Aýda 30 gurnama / toplum Oem galyndy zawody elektrik pbt-gf10 birleşdirijini gaplaýyş jikme-jiklikleri Plastiki sanjym galyplary, oem galyndy zawody elektrik pbt-gf10 birleşdiriji galyplary ýasaýar 1. Senagat gaplamasy: plastmassa turba + karton + agaç palet 2. Söwda gaplamasy: plastik halta + reňk gutusy + karton + agaç paletler 3. Müşderileriň talaplary hökmünde

Aýda 30 gurnama / toplum Oem galyndy zawody elektrik pbt-gf10 birleşdirijini gaplaýyş jikme-jiklikleri Plastiki sanjym galyplary, oem galyndy zawody elektrik pbt-gf10 birleşdiriji galyplary ýasaýar 1. Senagat gaplamasy: plastmassa turba + karton + agaç palet 2. Söwda gaplamasy: plastik halta + reňk gutusy + karton + agaç paletler 3. Müşderileriň talaplary hökmünde

näme üçin bizi saýlamaly?

Endokary derejeli işleýiş enjamlary, gural böleklerine çydamlylyk ± 0,001mm ýetýär
Önümleri optimizirlemek, ýokary takyklyk gural dizaýny, ýasama, köpçülikleýin önümçilik we ýygnamakdan integrasiýa serwerleri.

hakda

Feýa

2004-nji ýylda esaslandyrylan “Kunshan Feiya Precision molding Co., Ltd.” Feýa 3 million fond bilen başlady we şu wagta çenli plastmassa sanjymynyň ýyllyk önümçilik gymmaty 30 million, metal möhürlemegiň ýyllyk önümçilik gymmaty 20 million.Feýa we Feixiong-da häzirki wagtda 103-den gowrak işgär bar.
Feýa önümleriniň diapazony öz içine alýar: telekommunikasiýa, awtoulag, senagat birleşdirijileri we takyk lukmançylyk enjamlary.

 • n
 • habarlar-esasy
 • täzelikler3-esasy

ýakynda

HABARLAR

 • Galyndy pudagy barada hakykatdanam bir zat bilýärsiňizmi?

  Galyp senagaty önümçilik pudagynda möhüm pudakdyr.Öý harytlarynda, awtoulag zapas şaýlarynda, senagatda we beýleki ugurlarda ulanylýar. Ölüm ýa-da gurallar diýlip hem atlandyrylýan galyplar, çig maly öwürmek üçin möhüm böleklerdir ...

 • Galyndy ösüş sikli gaty çalt, nemes müşderilerini geň galdyrýar

  2022-nji ýylyň iýun aýynyň ahyrynda birden nemes müşderisinden MAIL aldym, mart aýynda açylan galyp üçin 20 günüň içinde nädip tamamlanandygy barada jikme-jik PPT talap etdim.Satyş kompaniýasy müşderi bilen habarlaşandan soň, müşderiniň tapylandygyna düşünildi ...

 • Zawodyň hammamyndan görlen zawod derejesi bilen ylalaşýarsyňyzmy?

  Käbir adamlar oňat hammam gurşawy zawodyň esasy talaby diýerler, ýöne hakyky ýagdaý köp zawodlaryň gowy işlemeýändigi;käbir adamlar hajathana üns bermeýän şol kiçijik ussahanalar diýýärler, bu beýle däl ...