Gyzgyn satuw zarba urmak dizaýny, möhür basmak we jezalandyrmak

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri Jiangsu, Hytaý
Marka ady FEIYA
Model belgisi Custöriteleşdirilen
Haryt materialy Polat
Ady Gyzgyn satuw zarba urmak dizaýny, möhür basmak we jezalandyrmak
Açar söz metal möhürleme guraly;möhür basmak ölýär we urýar
Galyp bazasy Europeanewropa standarty
Çydamlylyk +/- 0,001mm
Galyp durmuşy 1-50 million ok
galyndy görnüşi urmak

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Haryt ady Gyzgyn satuw zarba urmak dizaýny, möhür basmak we jezalandyrmak
Polat materiallary Önüme baglylykda, müşderä laýyk material saýlamaga kömek edýäris.
Aşakdaky ýaly giňden ulanylýan material:
Karbid (CD650, V3, KD20), ASP-23, ASP-60, S55C --- 45 # 55, SKD11.
Galypdan ýasalan polat Önüme baglylykda, müşderä laýyk material saýlamaga kömek edýäris.
Köplenç S45C ulanyň.
Galyp standart komponentleri HASCO, MISUMI, Meusburger, DME we ş.m.
Ölmek düşünjesi 2-tabak ölmek, 3 tabak ölmek, ölmek moduly
Galyp durmuşy Polat materialyna we islegleriňize bagly.
Köplenç ulanylýar:
50 milliondan 300 milliona çenli
Marka önümi Kompýuter terminaly, güýç terminaly, Press-Fit terminaly, gurşun çarçuwasy, SIM bahar, birikdiriji galkan, batareýa, metal USB gaby, ýörite möhürleme.
Faceerüsti gutarmak Talaplaryňyza bagly.
Köplenç: Dokma Hatching, EDM Hatching, örtük, Polishing, Diamoud Polishing, Aýna Polishing we ş.m.
Eltip bermegiň wagty Ululygyna we gurluşyna baglydyr.
Adatça: 50% arzanladyşdan soň 25-30 iş güni.
Töleg şertleri T / T, L / C, Western Union, D / A, D / P, Paypal.
Maşyn merkezi Speedokary tizlikli CNC, Sim kesmek, EDM, ýylmaýjy, Beýik ýylmaýjy, CNC üweýji, Buraw we degirmen, möhür basýan maşynlar, sanjym maşynlary, Gözleg.
Ylmy barlaglar 1. Önümler we galyndylar üçin dizaýn çyzmak we ýasamak;
2. Galyp çyzgysyna gaýtadan seretmek;
3. Her işleýiş prosesinde önümçilik wagty we hil gözegçiligi.(Öz EPR ulgamymyz).
Önümçilik “Pilot Run” önümçiligi we galyp önümçiligi üpjün edilip bilner.

Önümiň beýany

s8
s6
s7

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Baha barada: Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.
2. Nusgalar barada: Nusgalar nusga tölegine mätäç, ýük ýygnap biler ýa-da çykdajylary öňünden tölärsiňiz.
3. qualityokary hilli: qualityokary hilli materialdan peýdalanmak we berk hil dolandyryş ulgamyny döretmek, çig mal satyn almakdan başlap gaplamak üçin her önümçilik işine jogapkär adamlary bellemek.
4. MOQ hakda: Talabyňyza görä düzedip bileris.
5. OEM hakda: Öz dizaýnyňyzy we Logotipiňizi iberip bilersiňiz.Täze galyp we logotip açyp, soňra tassyklamak üçin nusgalary iberip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: